مقالات علمی-پژوهشی اقتصادی (923)

طبقه بندي هاي فرزند

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 23:55

همرنگی با جماعت

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 17:39

تحلیل یا قواعد سرانگشتی؟

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 17:04

مثلث خطای فردی

دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 13:39

نابرابری درآمد، فقر و سلامت عمومی+PDF

یکشنبه, 18 شهریور 1397 ساعت 15:34

بررسي رابطه فقر و سلامت در ايران