یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 ساعت 18:06

«سیاستگذاری هوشمندانه شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه و دســتفروشان گزارش نظارتی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» + PDF

 

تهیه و تدوین : آقای میثم هاشم خانی، خانم زهرا موسوی، آقای محمد ناطقی

ناظر علمی : آقای شاهین جوادی، آقای سیدامیر سیاح، آقای ایمان تهرانی

اظهارنظر کننده : آقای موسی شهبازی غیاثی

 

فایل ← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: