جمعه, 19 مهر 1398 ساعت 19:10

انتشار نسخه الکترونیکی بررسی های ویژگی های مهاجران وغیر مهاجران در دوره زمانی ٩٥-١٣٩٠+ PDF

 

این نشریه با بهره‌گیری از جدول، تحلیل‌ و ترسیم نمودار هرم سنی مهاجرین و غیر‌مهاجرین، وضعیت مهاجرت در کل کشور و استان‌ها را بین سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩٥ به نمایش می‌گذارد.

نگاهي به اهم مطالب در این نشریه نشان مي‌دهد كه:

بر این اساس در این دوره زمانی مجموعاً ٤،٣٠٠،٩٨٨ نفر وارد کشور شده یا در داخل کشور جابه‌جا شدهاند. از این تعداد، محل اقامت قبلی ٤،١٧٧،٦٧٩ نفر (٩٧ درصد)، داخل کشور، ١١٠،٨٢٩ نفر (٢,٦ درصد) خارج از کشور بوده و ١٢،٤٨٠ نفر (٠.٣ درصد) نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکردهاند. همچنین از مجموع کل مهاجران، ٣،٥٦٤،٧٣٥ نفر (٨٢,٩ درصد) به نقاط شهری و ٧٣٦،٢٥٣ نفر (١٧.١) به نقاط روستایی وارد شدهاند. از مجموع مهاجران داخلی این دوره ٢،٨٥٢،٣٤٩ نفر (٦٨,٣ درصد) از شهر به شهر، ٦٠٨،٠٣١ نفر (١٤.٦ درصد) از روستا به شهر،٢١٠،٣٨٣ نفر (٥ درصد) از روستا به روستا و ٥٠٦،٩١٦ نفر (١٢.١ درصد) از شهر به روستا مهاجرت کرده‌اند.

از تعداد کل مهاجران، ٢،٢١٠،٣٨٧ نفر مرد و ٢،٠٩٠،٦٠١ نفر زن بوده­اند، در نتیجه نسبت جنسی مهاجران ١٠٥,٧ بدست می­­آید به عبارتی در برابر هر ١٠٠ زن حدود ١٠٦ مرد مهاجر در کل کشور وجود داشته ­است و سهم مردان بیش‌تر از زنان بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان میدهد که بالاترین سهم مهاجران متعلق به گروه‌های سنی ٢٤ ـ٢٠ و ٢٩ ـ٢٥ ساله است. این مقدار برای کل کشور به ترتیب ١٤,٩ و ١٥.٢ درصد است. بالاترین سهم برای مردان مربوط به گروه‌های سنی ٢٤ ـ٢٠ و ٣٤ ـ٣٠ ساله است که مقدار آن برای دو گروه سنی ١٣.٩ درصد است در مورد زنان این سهم مربوط به گروه‌های ٢٤ ـ٢٠ و ٢٩ـ٢٥ ساله با مقدار ١٦.١ و ١٦.٦ درصد بوده است. در مجموع ٩٠ درصد از مهاجران زیر ٤٥ سال و ١٠ درصد بالای ٤٥ سال هستند.

طی سال‌های ٩٠ تا ٩٥، ٢،٠٦٢،٩٥٤ نفر بین استان‌های کشور جابه‌جا شده‌اند. حدود یک چهارم  از این مهاجرت‌ها (٢٥ درصد) به مقصد استان تهران انجام شده است. استان‌های البرز، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب پس از استان تهران قرار می‌گیرند. در زمینه مهاجران خارج شده از استان‌ها طی همین دوره استان تهران با (١٧ درصد) در رتبه نخست قرار دارد و پس از این استان، استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و البرز قرار دارند.

 

توزیع نسبی مهاجران ١٠ ساله و بیش‌تر بر حسب وضع زناشویی نشان می‌دهد، ٦٢,٩ درصد دارای همسر، ٣٣.٥ درصد هرگز ازدواج نکرده، ١.٨ درصد بی‌همسر بر اثر طلاق، ١.٧ درصد بی‌همسر بر اثر فوت همسر و ٠.١ درصد وضع زناشویی را اظهار نکرده‌اند. این مقادیر برای افراد غیرمهاجر ١٠ ساله و بیش‌تر به ترتیب ٦٣.٩، ٣٠.١، ١.٧، ٤.٣ و ٠.٠٢ درصد بوده است. مقایسه وضع زناشویی افراد مهاجر و غیرمهاجر بیانگر آن است که درصد غیرمهاجران دارای همسر بیش‌تر از مهاجران دارای همسر بوده است، ولی مهاجران هرگز ازدواج نکرده، بیش‌تر از غیرمهاجران هرگز ازدواج نکرده بوده است، همچنین غیرمهاجران بی همسر بر اثر فوت بیش‌تر از مهاجران بی همسر بر اثر فوت  بوده است. در سایر گزینه‌ها تفاوت بارزی وجود ندارند.

توزیع نسبی مهاجران ٦ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد، ٩٤,٦ درصد باسواد و ٥.٤ درصد بی‌سواد هستند و از میان باسوادان، ١٥.٧ درصد ابتدایی، ١٦.٢ درصد راهنمایی، ٩.٢ درصد متوسطه، ٢٢.٦ درصد دیپلم یا پیش دانشگاهی، ٦٣.١ درصد تحصیلات عالی و ٠.٢ درصد سایر دوره‌های تحصیلی داشته‎اند. وضع سواد و تحصیلات غیرمهاجران نیز به شرح ذیل بوده است: ٨٧.٢ درصد باسواد و ١٢.٨ درصد بی‌سواد هستند. از میان باسوادان، ٢٩.٨ درصد ابتدایی، ١٨.٣ درصد راهنمایی، ٨.٩ درصد متوسطه، ٢١.٩ درصد دیپلم یا پیش دانشگاهی، ٢١ درصد عالی و ٠.٣ درصد سایر دوره‌های تحصیلی داشته‎اند. مقایسه وضع سواد و تحصیلات مهاجران و غیرمهاجران بیانگر آن است كه درصد باسوادی مهاجران بیش‌تر از غیرمهاجران است. همچنین مهاجران، سطح تحصیلات بالاتری نسبت به غیرمهاجران دارند به‌طوری که درصد قابل توجهی از مهاجران تحصیلات عالی دارند. بی‌تردید یکی از انگیزه‌های مهاجرت، مهاجرت برای ادامه تحصیل یا مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها برای يافتن شغل مناسب است.

جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر وضع فعالیت اقتصادی به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می‌شود. کلیه افراد واقع در سن قانونی کار که به کاری مشغول بوده يا بیکار در جستجوی کار باشند جمعیت فعال نامیده می‌شوند. جمعیت فعال خود به دو گروه شاغل و بیکار تقسیم می‌شود. سایر افرادي كه به دو گروه شاغل و بيكار تعلق ندارند مانند اغلب دانشجویان، خانه‌دارها، افراد دارای درآمد بدون کار، بازنشسته‌ها و از کارافتاده‌ها، جمعیت غیرفعال نامیده می‎شوند.

توزیع نسبی مهاجران ١٠ ساله و بیش‌تر کشور بر حسب وضع فعالیت نشان می‌دهد، از بین مهاجران فعال، ١٠,٩ درصد بیکار و ٨٩.١ درصد شاغل هستند این مقادیر برای غیرمهاجران به ترتیب ١٢.٧ و ٨٧.٣ درصد است، برای مهاجران غیرفعال نیز، ٤٢.٧ درصد محصل، ٤٦.٤ درصد خانه‌دار، ٤.٩ درصد دارای درآمد بدون کار و ٥.٩ درصد نیز سایر موارد بوده است. همچنین این مقادیر برای غیرمهاجران به ترتیب ٢٩.٧، ٥١.٤، ٩.٥ و ٩.٣ درصد است، ملاحظه می‌شود که درصد بیکاری در بین مهاجران کمتر از غیرمهاجران بوده است. برای افراد غیرفعال نیز در بین مهاجران درصد بیش‌تری محصل هستند در صورتی که غیرمهاجران سهم بیش‌تری از خانه داری را به خود اختصاص داده اند. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

برای دریافت فایل PDF کلیک کنید

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: