سه شنبه, 10 دی 1398 ساعت 11:10

گزارش «پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 6. بهار 1398» + PDF

تهیه و تدوین : سیدامیر سیاح، ایمان تهرانی

همکاران : امین قنبری

ناظر علمی : جعفر خیرخواهان، سیداحسان خاندوزی، موسی شهبازی غیاثی

ویراستار تخصصی : مریم احمدیان

 

فایل PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: