جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 12:35

خاطره رييس كل بانك مركزی از روز آزادی خرمشهر: آيا اخبار پيغام‌های آن‌ها برای مذاكره در كنار تهديدهايشان،خبر از نتايج مقاومت مردم مي دهد؟

 • یادداشت رئیس کل مرکزی در صفحه اینستاگرامی اش:

  امروز سوم، خرداد روز آزادی خرمشهر است.سال ۱۳۶۱،در چنین روزی، جانشین پخش اخبار صداوسیما بودم. خبر آزادی تدریجی خرمشهر را دریافت کردیم . خبر بسیار مهمی برای مردم بود.تلاش ما برای اعلام خبر تاساعت ۱۴به نتیجه نرسید.فرماندهان عملیات نظر داشتند تا تثبیت کامل موقعیت ،اعلام خبر صلاح نیست .اعلام خبر به ساعت ۱۵به بعد موکول شد.به اتفاق همکاران برای صرف نهار در غذاخوری نزدیک جام جم،ساعتی به فضای شهر وارد شدیم.شهر تهران گویا روح نداشت،ما اخبار مهمی داشتیم که انها نداشتند،لذا بخوبی تفاوت روحی بین ما ومردم کاملاًمحسوس بود.افسردگی ناشی از تبلیغات وجنگ روانی دشمنان درآنها احساس میشد .به سازمان برگشتیم وبعداز کشمکش گویندگان وقت رادیو وخبر دراینکه کدامشان این خبر مسرت بخش رااعلام کنند و توافق براینکه هردو باهم اعلام کنند،خبر آزادی خرمشهر را اعلام کردیم.ساعتی بعد برای شرکت درجلسه ای مجدداً به سطح شهر رفتم.جشن وسرور وشادی مردم وصف ناپذیر بود، روحیه ها عالی و درعرض سه ساعت کل جامعه یکپارچه ،متحول شده بود.
  شاید امروز نیز درهمان مقطع سه ساعته باشیم، تمام تلاشهای دولت آمریکا درجنگ اقتصادی که عمدتاً اقشار متوسط به پایین جامعه ما را تحت فشار اقتصادی قرارداده است، درعمل نتوانست آنها رابه اهداف رسماً اعلام شده آنها برساند.آیا اخبار پیغام های متعدد آنها برای مذاکره درکنار تهدیدهایشان خبر از نتایج مقاومت مردم میدهد؟اطمینان دارم این بار نیز ملت بزرگ ایران‌ سربلند خواهد شد.
   
   
   

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: