پنج شنبه, 20 ارديبهشت 1397 ساعت 01:21

کتاب «آثار کاهش نرخ سود بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه گذاری» + PDF

«آثار کاهش نرخ سود بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه گذاری

مولف: سید آیت الله تجلی

همکاران: صمد عزیزنژاد و آرش میر شمسی

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1389

در 134 صفحه

 

معرفی کتاب:

نرخ سود بانکی آثار مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر شاخص های اقتصادی دارد. اغلب این تاثیرات در زیر چتر سیاست پولی تعریف می شود و تعداد اندکی نیز محصول سیاست های مالی دولت است. همچنین سه شاخص تورم، اشتغال و سرمایه گذاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شود که دولت ها با سیاست های پولی و مالی سعی در هدایت این سه شاخص به سمت دامنه مطلوب می نمایند. این پژوهش با استفاده از داده های سنوات اخیر و الگوهای اقتصاد سنجی به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر سه شاخص مهم اقتصادی یعنی تورم، اشتغال و سرمایه گذاری می پردازد.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: