پنج شنبه, 27 تیر 1398 ساعت 10:00

محمد بحرینیان: سهم 22 درصدي بخش بزرگ خدمات از پرداخت ماليات

بخش خدمات با وجود داشتن سهم عمده در ارزش افزوده كشور، در پرداخت ماليات سهم اندكي دارد.

 

سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با بيان اينكه كشور ما بر اساس روزمرگي حركت مي كند و راهبرد ندارد، گفت: در حالي كه بخش ساخت در سال 90،94 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده ناخالص داشته است، 61,82 دهم درصد كل ماليات كشور را پرداخت كرده، اما بخش خدمات كه 298 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده ناخالص داشته، 22,1 دهم درصد از كل ماليات كشور را داده است .

 

او افزود : عدالت درباره بسياري از صنعتگران واقعي كشور رعايت نمي شود و آنها بي پناه رها شده اند. بحرينيان گفت : در كره جنوبي در سال 2011 ميلادي ساخت صنعتي 13,6 دهم درصد كل ماليات اين كشور را پرداخت كرده، در حالي كه بخش خدمات 69,2 دهم درصد را داده ، است.

 

اين صنعتگر و پژوهشگر توسعه افزود: در اين كشور مانده تسهيلات ارائه شده به بخش ساخت صنعتي در سال 2017 ، 36,8 دهم درصد بوده، اما در ايران از سال 85 سهم مانده تسهيلات بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات 28,6 دهم درصد، در سال 90، 22,8 دهم درصد و در سال 95، 18,5 درصد بوده است.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: